A Smell of future? Future Library Conference, Helsinki.

My presentation of the project «A Smell of future? – Knowing the future is knowing your now» at The Library of the Future conference in Helsinki Oct. 13 – 15. 2011. A smell of future? – Knowing the future is knowing your now. View more presentations from Buskerud fylkesbibliotek My notes for the presentation is…

Streaming fra scratch

På tide å skrive litt om mine erfaringer med streaming fra scratch. Og da mener jeg både kunnskaplig og teknisk scratch. Nesten i alle fall. Jeg har testet litt forskjellige tilnærminger til streaming. Utstyret jeg har testet så langt er: HP Pavillion DV9000 PC (fra ca. 2009) 2 GB Ram AMD Turion64 X2 Windows 7…

WEBTEORI

Forelesning v/ Lars Martin Lund, HiT 24.03.2011 Lars Martin er ansatt i Websys, et firma som leverer nettsider, og holdt forelesning for oss i webteori. SLIK JOBBER DU -Fra oppdrag til ferdig produkt

CSS i Dreamweaver fra skrætsj

(Raske notater fra forelesning ved HiT 10.03.2011) VI GIKK GJENNOM: Opprette en ny site fra bunn av Grunnleggende CSS med manuelle koder Litt om templates Behaviors Vise hvordan vi legger inn Flash-animasjoner i DW.

Animasjon i Adobe Premiere

Animasjon i Adobe Premiere Forelesning 07.03.2011 Mine raske notater. Som sagt, dette er raske nedskrivinger jeg gjorde under nettforelesningen ved HiT denne dagen. Det meste stemmer nok, mens andre ting kanskje er ufullstendig.

Forelesning for KHiB 23.09.10

Torsdag 23.09 skal jeg møte alle masterstudentene ved avd. for design ved Kunsthøgskolen i Bergen. Forelesninga inngår som en del av samarbeidet mellom Buskerud fylkesbibliotek og KHiB. Masterstudentenes fellesprosjekt går over 6 uker og skal fokusere på bibliotek, delvis med utgangspunkt i materialet vi har samlet inn i prosjektet Lukter det framtid. I forelesninga kommer…

Web, web, web, deg, deg og SJH

Idag var jeg sammen med elevene ved Sogn jord- og hagebruksskule (SJH) og snakket om bruk av web og sosiale medier som verktøy i markedsføring. Mye tar utgangspunkt i nettopp SJH og hvordan de kan tenke når de ønsker å bruke weben til å fylle opp skoleklassene neste år. Jeg brukte to videor i presentasjonen,…