Interessante utklipp fra Bibliotekstatistikken 2008

ABM-utvikling har nå publisert Stastistikk for arkiv, bibliotek og museum for 2008. Under følger noen utklipp fra delen som omhandler bibliotek . «I 1999 var 19,5 prosent av utlånet anna enn bøker, medan talet for 2008 var 30,3 prosent.» «Det er dei minste kommunane som har det største utlånet av bøker for barn, noko som…

Adobe Bridge og Flickr

Utviklingen av Flickr og alle tilleggsprogrammen som hører til går i riktig retning. Dette gjelder såvidt jeg kan forstå også bildebehandlingsprogrammer som installeres lokalt. Jeg har tidligere forsøkt å finne frem til en tilfredsstillende løsning på hvordan jeg skal kunne arbeide med bilde-tagging og metadata lokalt uten at dette forsvinner eller blir fordreid i opplastingsprosessen…

Framtidas bibliotek?

I arbeidet mitt har jeg med bibliotek og framtida å gjøre. I denne sammenhengen er selvfølgelig nettjenestene som biblioteket kan tilby et viktig område. Svært mange bibliotek sine nettsider ligger under kommunen sitt nettsted. Når man så benytter seg av implementerbare tjenester som i dette tilfellet Youtube, kan det komme litt skeivt ut.  Det som…

ABM Landskonferanse for fotobevaring 2009

ABM sin landskonferanse fant sted på Kviknes Hotel i Balestrand 12.05 – 13.05 2009. Alle innleggene under konferansen er tilgjengeliggjort i lyd og powerpoints hos ABM. Jeg hadde et innlegg jeg hadde kalt Frislepp. Aurland kommune sine erfaringar med bruk av bildetenesta Flickr. Her forteller jeg om bildeprosjektet Fortid Framtid som jeg var ansvarlig for…

Test av WordPress-app paa ipod touch

Jeg forsøker nå WordPress-app’en man kan laste ned til iphone/ipod touch. Den ser ut til å fungere bra, men om man vil hypertekste ord eller bilder tror jeg man må benytte seg av tradisjonell web-login (som og er tilgjengelig via browseren på iphone/ipod touch). Å laste opp bilder i bloggposten ser derimot ut til å…

Innspill til ABM-rapport: Mobile- og sosiale teknologier

Ble utfordra til å komme med innspill til rapporten. Nå er det ikke slik at jeg spiser ABM-rapporter til frokost, snarere at jeg leser dem på sengekanten. Det var i alle fall tilfelle med denne rapporten. En lesverdig rapport, som jeg tror flere ville kunne ha glede av enn ABM-geeksa. Her er i alle fall de…